Hoàn tất thiết kế Tuần Châu Marina

Tiến độ Tuần Châu Marina cập nhật tháng 7

Tọa lạc tại phía Đông Nam đảo Tuần Châu, Tuần…